MIT KOT USODA 
   
 Mit kot usoda je mednarodni partnerski projekt umetnikov in znanstvenikov iz Slovanskih držav zahodnega Balkana / po liniji Slovenija – Kosovo /, ki delijo podobne interese, metodologijo in vizijo.

Cilj projekta je dekonstrukcija nacionalnih mitov, z namenom odkrivati mahanizme ustvarjanja in promoviranja modernih mitov, po definiciji mitologemov – »matric človeške usode«.

Metodologija je zasnovana na interdisciplinarnem raziskovanju, ki poteka v medijih znanosti, teorije in umetnosti. V kontinuiranem procesu / 2006-2007/ enakopravno vključuje strokovnjake in institucije iz vseh treh medijev.

Projekt vsebuje kompleksno strukturo raziskovalnih, izobraževalnih in ko-operativnih aktivnosti, ki se intenzivno odvijajo skozi štiri faze projektne realizacije.
Rezultati vsake faze, tako literarni kakor tudi uprizoritveni, se objavijo v ustrezni formi in kontekstu, z namenom spodbuditi javni dialog na temo nacionalne identitete v kontekstu razvijajoče se Evrope.


Partnerske umetniške organizacije

V projektu sodeluje sedem partnerskih skupin (po abecednem redu)

BAZAART, Beograd, Srbija
DaDa, dramska delavnica / Center za mlade CeZaM, Čakovec, Hrvaška
DIS, Banja Luka, Bosna in Hercegovina
MTM – Mostarski teater mladih, Bosna in Hercegovina / Federacija
PATOS, Mladinski teater Centra za kulturo Smederevo, Srbija
PreGlej / GLEJ, Ljubljana, Slovenija
SAGA, umetniška skupina, Zvečan, v sodelovanju z NVO WOMUA, Leposavić, Srbija


Struktura

Projekt je sestavljen kot stabilna mreža partnerskih umetniških skupin, ki jih vodijo lokalni koordinatorji.

Koordinacija projektne mreže je razdeljena v dva regionalna kroga: vzhod in zahod, vodijo jo regionalni koordinatorji iz Beograda in Ljubljane. Vzhodni krog povezuje Beograd, Smederevo, Zvečan in Mostar, zahodni krog pa Ljubljano, Čakovec in Banja Luko.

Predstavniki vseh partnerskih skupin sestavljajo umetniški svet projekta, ki koncipira in sprejema plan aktivnosti.


Cilji

Direktni cilji projekta:

* Ponuditi novo perspektivo razumevanja nacionalne identitete, še posebej v širšem regionalnem in evropskem kontekstu.
* Razumevanje mitološke zapuščine kot faktorja formiranja nacionalne zavesti
* Definiranje mitologena, ki sestavlja »obrazce usode« naroda
* Razumevanje mehanizmov ustvarjanja in promoviranja modernih mitov

Dolgoročni cilji:

* Formiranje mreže partnerskih organizacij v sorodnih umetniških in znanstvenih sredinah na področju zahodnega Balkana
* Povezovanje strokovnjakov z različnih področij: znanstvenih sodelavcev in teoretikov (etnologi, muzikologi, umetnostni zgodovinarji, antropologi, psihologi) z umetniki na skupnem projektu
* Povezovanje neinstitucionalnega umetniškega sektorja (neodvisne umetniške skupine in posamezniki) z izobrazevalnimi in umetniškimi institucijami v regiji.
* Edukacija mladih izvajalcev. Povečanje sposobnosti (Capacity building) umetniških organizacij v regiji.
* Povezovanje profesionalnih umetnikov kot vodij procesa z mladimi umetniki izvajalci.
* Razvijati internacionalne, interkulturne in socialne kompetence strkovnjakov mlade generacije
* Decentralizacija – povezovanje kulturnih prestolnic s kulturnimi centri v notranjosti države
* Odpreti možnost dela mladim strokovnjakom s področja znanosti in umetnosti
* Preprečiti beg možganov in talentov iz majhnih centrov v prestolnice
* Senzibilizirati lokalne sredine za javni dialog na teme, ki jih projekt raziskuje
 
 
PreGlej V PROJEKTU MIT KOT USODA.

PreGlej se bo v projekt Mit kot usoda vključil z dramskim pisanjem. V okviru PreGlejevega Laboratorija bodo dramski pisci ustvarjali krajše tekste na temo mitologije.
Po fazah:
1. Znanstveno-analitična faza (januar 2006 – junij 2006):
Dramski pisci bodo izbrali mite in jih v sodelovanju z znanstvenimi sodelavci (literarnimi zgodovinarji, etnologi, antropologi, umetnostnimi zgodovinarji) ugotavljali zgodovinska, kulturna in druga dejstva v zvezi z mitom. Cilj je razumeti kontekst, v katerem je nastal določen mitološki element.
Na delavnici, ki bo potekala v okviru sobotnih srečanj v PreGlejevem Laboratoriju v mesecu maju, bomo gostili partnerje iz Beograda, Čakovca in Banja Luke.
2. Umetniško analitična faza (julij 2006 – november 2006)
Dramski pisci bodo mit dramatizirali, ne da bi ga aktualizirali. Krajše dramske tekste, ki bodo nastali, bomo bralno uprizorili.
Na bralni uprizoritvi v oktobru 2006 bomo gostili predstavnike vseh projektnih partnerjev.
3. Teoretično sintetična faza (december 2006 – marec 2007)
Tretja faza projekta poteka v sodelovanju s teoretiki kulture in umetnosti, ki bodo piscem pomagali osvetliti strukture mitoloških matric in posledično prodreti v mehanizme ustvarjanja in promoviranja modernih mitov.
Na delavnici, ki bo potekala v okviru sobotnih srečanj v PreGlejevem Laboratoriju v mesecu marcu, bomo gostili partnerje iz Beograda, Čakovca in Banja Luke.
4. Umetniško sintetična faza (april 2007 – december 2007)
Dramski pisci bodo napisali končno verzijo svojega dramskega teksta – aktualiziran mit. Produkte bomo bralno uprizorili, v kolikor bodo možnosti dopuščale, pa bomo tekste v Gledališču Glej tudi uprizorili.
Na bralni uprizoritvi v decembru 2007 bomo gostili predstavnike vseh projektnih partnerjev.
PreGlej bo gost projektnih partnerjev iz Beograda (marec 2006), Čakovca (maj 2006), Banja Luke (junij 2006), Mostarja (avgust 2006), ponovno Beograda (oktober 2006). Enako v letu 2007, s spremembami v datumih.


Do sedaj smo izpeljali naslednje dejavnosti:

· Vzpostavitev povezav in potrditev sodelovanja z vsemi skupinami, ki sodelujejo v projektu.
· Z ustvarjalci skupine PreGlej smo izbrali mitske materiale in tako začeli prvo fazo projekta skupaj z našo strokovno sodelavko Katjo Hrobat, asist. etnol,
o V februarju nam je Katja v Ljubljani pripravila uvodno predavanje o Slovanski mitologiji s katerim smo člane skupine PreGlej spoznali polje mitskega.
o Aprila pa nam je Katja postregla z literaturo in pokazala smernice, po katerih naj bi ustvarjalci iskali odgovore na vprašanja, ki so se nam zastavila pri obdelavi mitskih materialov.
o Za aprilsko delavnico nam je prof. Denis Poniž pripravil izčrpno predavanje na temo dramatizacija.
· I. faza projekta se približuje koncu, predstavniki skupine PreGlej smo bili prisotni na delavnicah v :
o Banja Luki 2.-5. marca 2006
o Beogradu 25. marca 2006
o Ljubljani (smo jo organizirali) 22. aprila 2006
o Čakovcu 6. maja 2006
· Konec maja pričakujemo prve osnutke nastajajočih surovih dramatizacij, s katerimi se bomo ukvarjali v II. fazi projekta. Te bomo prediskutirali na naših PreGlejevih laboratorijih.
 
  
 Pri projektu sodelujejo 
 Rakef Saška (Avtor projekta)
Milosavljević Sunčica (Avtor projekta)
Musović Iva (Avtor projekta)
 
 Projekt je nastal v sodelovanju z naslednjimi organizacijami: 
  BAZAART  
CUT  
Dramska delavnica DaDa  
Mostarski teatar mladih MTM  
PATOS  
Gledali�e Glej, Gregorčičeva 3, Ljubljana  
NVO WOMUA  
 
  
    

  

  

 
 Projekt Mit kot usoda ima svojo internetno stran, kjer lahko najdete več informacij o celotnem projektu. 
  http://www.mythasdestiny.org/
 
   
 

 
 
 NAPOVEDI
 BRALNE UPRIZORITVE
 DRAMSKI TEKSTI
 OBVESTILA
 
 
 OSTALI PROJEKTI
 PREGLEJ
 
 
 
 
PreGlejev Laboratorij 2008
 
PreGlejev Laboratorij 2007
 
PREGLEJ NA GLAS! 2007
25.11. - 8.12.
 
SECOND LIFE
 
Andreja Zelinka: VSE ŽIVLJENJE
 
MIT KOT USODA
 
INTEGRIRAMO!
 
Saša Rakef: Dom
Prešernovo gledališče Kranj in Gledališče Glej
 
PREGLEJ NA GLAS! 2006
27.11.-9.12.
 
REDEYE
Predstavitev slovenske nove dramatike na festivalu European Dreams v New Yorku
 
Focus On the Stage