PreGlejev Laboratorij 2007 
   
 PreGlejev Laboratorij je ena od dejavnosti programa PreGlej, ki poteka v koprodukciji med Kulturnim društvom Integrali in Gledališčem Glej. PreGlej je osredotočen na razvoj sodobnih dramskih pisav. V PreGlejevem Laboratoriju se samoorganizirano izobražujemo na področju zgodovine in teorije drame, diskutiramo o klasičnih, modernih, predvsem pa o še neuprizorjenih dramskih tekstih. Slednje si prizadevamo razviti, dopolniti, predrugačiti in jih piliti, da bi ti doslegli optimalni učinek glede na avtorjeve lastne zastavke in izhodišča. Ukvarjamo se tudi z možnostmi svežih in inovativnih dramskih pisav v sodobnih formah scenskih umentosti. Lani smo se npr. med drugim poukvarjali z vprašanjem, ali je v dramatiki možen model t. i. »ready-made« umetnosti, kakršno poznamo iz časa historičnih avantgard v vizualnih umentostih (Duchamp) in kaj bi takšen model utegnil pomeniti za dramatiko in gledališče. Pri tem je treba poudariti, da vsa naša prizadevanja poskušamo misliti skozi sodobno družbeno-politično ter estetsko problematiko, ki se nam jo zdi v tovrstnih umetniških praksah nujno reflektirati, saj mora umetnost korespodnirati s svetom in njegovimi javnimi prostori.


TRIJE SKLOPI LABORATORIJA


I.

V prvem sklopu »Radikalne dramske pisave« se bomo poukvarjali z dramskimi teksti, ki zaradi svojih formalnih, vsebinkih, dolžinskih lastnosti za konvencionalne gledališke forme veljajo kot neuprizorljivi, za teorijo drame pa kot težko umestljivi. Poskušali jih bomo pebrati skozi posamezne (post)moderne in sodobne teoretske modele, nekatere izmed njih ad hoc interno uprizoriti, njihove postopke praktično uporabiti v vajah dramskega pisanja.

Prvi blok: DRAMA KOT PEJSAŽ: FORMALNE STRATEGIJE IN NJIHOV UČINEK
Heiner Müller: »Opis slike«,
Mac Wellman: »Crowbar«,
Gertrude Stein: »What happened«,
Peter Handke: »Ura, ko nismo ničesar vedeli drug o drugem«,
Bernard-Marie Koltčs: »V samotnosti bombaževih polj«.

Drugi blok: DRAMSKA OSEBA: SUBJEKT IN NJEGOVA IDENTITETA.
Oscar van Woensel: »Medeia«,
Sarah Kane: »4:48 Psychosis«,
Karen Finley: »Constant State Of Desire«,
Samuel Beckett: »Pas-Moi«,
Roland Schimmelpfennig: »Predtem/ Potem«,
Heiner Müller: »Stroj Hamlet«,
Sebastijan Horvat: »Elizabeth I«,
Sebastijan Horvat: »Get Famous or Die Trying – Elizabeth II«.
Martin Crimp: »Attepms on Her Life«.

Tretji blok: DRAMSKA PISAVA IN JEZIKOVNE FUNKCIJE.
Martin Crimp: »Podeželje«,
Heiner Müller: »Srčna igra«,
Roland Schimmelpfennig: »Predtem/ Potem«,
Tony Kushner: Angeli v Ameriki,
Sebastijan Horvat: »Elizabeth I«,
Jerome Bel: »Shirtology«,
Francsco Cangiullo: Detonation.

II.

KLASIČNE DRAMSKE PARADIGME IN NJENE SODOBNE IZPELJAVE

V drugem delu bomo pet paradigmatskih dramskih tekstov iz zgodovine dramatike »soočili« s sodobnimi dramami (20. stoletje), ki dramsko obdelajo isti motiv. Spoznavali bomo značilnosti zgodovinskega in duhovnega horizonta, iz katerega obe dramski različici izhajata, primerjali vsebinske in formalne postopke, podobnosti in razlike, artikulirali stilne značilnosti avtorjev in ugotavljali, kaj so bile in kaj bi utegnile biti ustrezne uprizoritve tekstov. Pri tem bomo: bodisi v kratkih dramah poskušali rekonstruirati nekatere formalne in vsebinske značilnosti posameznih zgodovinskih slogov bodisi v kratki drami poskušali izumiti nove dramske verzije danih motivov.

Prvi blok: ETIKI IN DRAMATIČNOSTI DVEH ANTIGON
Sofokles: »Antigona«/ Smole: »Antigona«

Drugi blok: NOMADSKI SUBJEKT KLASIČNEGA IN SODOBNEGA PASIJONA
Hugo von Hofmannsthal: »Slehernik«/ Lucas Bärfuss: »Avtobus«

Tretji blok: EKSPRESIVNI IN PERFORMATIVNI GOVOR DVEH HIPOLITOV IN FEDER
Pierre Racine: »Fedra«/ Sarah Kane: »Phaedra’s Love«

Četrti blok: KOMIČNOST IN TRAGIČNOST DON JUANOV
Moliere: »Don Juan«/ Marx Frisch: »Don Juan ali Ljubezen do geometrije«/ Heiner Müller: »Srčna igra«

Peti blok: ANAHRONI IN MULTIŽANRSKI UPORNIK
Shakespeare: »Hamlet«/ Heiner Müller: »Stroj Hamlet«/ »Malcolm X at Oxford«

Istočasno se bomo v tem obdobju ukvarjali tudi z minidramami, ki jih nameravamo pisati na temo: »Politično«.

III.

»JUNAKI NAŠEGA ČASA«: POSKUS KOLEKTIVNEGA PISANJA DRAME

Tretji del PreGlejevega laboratorija bomo naslovili »Junak našega časa« in na podlagi študijskih ugotovitev iz prvega in drugega sklopa skupaj ustvarili razmeroma odprt vsebinski in formalni teritorij, ki nam bo omogočal v dramski obliki izpisati delo, v katerem bi lahko zgostili nek dramski dispozitiv identitete »junakov našega časa«. Naloge: (a) narediti nabor pisnih žanrov – žanrskih ready-made struktur (pisateljskih, novinarskih, pravnih, političnih, ekonomskih, umetniških, popkulturnih, medijskih itn.), ki nam bodo omogočili izpisati neki multižanrski portret sodobnega človeka, (b) umestiti tega človeka v zgodben kontekst, kjer bo izpostavljen srečanjem in izolacijam, (c) poiskati izmed kanoniziranih dramskih paradigem globinske vzorce, s katerimi bo lahko korespondiral kot njihov lasten palimpsest. Predlog za delovni naslov: »Obletnica mature«. Vprašanje formalne narave, ki se nam bo postavljalo, bo med drugim tudi razmerje med totaliteto nekega dejanja, sveta in njegovim fragmentom. Tudi pri tem sklopu Preg-lejevega laboratorija se ne bomo obremenjevali z vprašanjem izvirnosti, ampak bomo poskušali praktično uporabiti vsa znanja, bodisi že uporabljena bodisi izvirna. Cilj: bralna uprizoritev in uprizoritev.

POGOVORI PO BRALNIH UPRIZORITVAH

Udeleženci PreGlejevega laboratorija bodo na bralnih uprizoritvah PreGleja zadolženi za moderiranje debat po dogodku. Po vsaki bralni uprizoritvi se bo eden od udeležencev laboratorija posebej študijsko pripravil na debato ter jo tudi sam moderiral. Cilji: (1) sprožiti vprašanja, kako znotraj avtorjevega koncepta izboljšati tekst, (2) kritika teksta glede na branje in glede na bralno uprizoritev, (3) metodološki predlogi za nadaljnje razvijanje, (4) ostrenje dialoških spodobnosti ustvarjalcev in udeleženvec laboratorija ter (5) soočanje naših delovnih metod z javnim prostorom.

ZAKLJUČNA DELAVNICA PREGLEJEVEGA LABORATORIJA

V okviru festivala »PREGLEJ NA GLAS!« v novembru in decembru 2007 bo potekala tudi delavnica na kateri bomo z mentorji iz tujine razdelovali razultate tretjega sklopa PreGlejevega laboratorija, ki se bo osredotočal na kolektivno nastajanje dramskega teksta. Tekst, ki bo temeljil na multižanrski dramski osebi, nam bodo pomagali finalizirati ustvarjalci različnim profilov in provenienc (tako v geo-političnem, kakor tudi v strokovnem smislu). Delavnica naj bi pomenila tudi nekakšen finale PreGlejevega laboratorija 2007.URNIK OD JANUARJA DO JUNIJA 2007

JANUAR
• Sobota, 13.1.2007: UVOD IN PREDSTAVITEV PROGRAMA
!PRVA NALOGA: MINIDRAMA NA TEMO “POLITIČNO”!

• Sobota, 27.1.2007: RAZDELUJEMO PRISPELE TEKSTE


FEBRUAR
• Sobota, 10.2.2007: RADIKALNE DRAMSKE PISAVE: PRVI SKLOP TEKSTOV (Drama kot pejsaž)
Heiner Müller: »Opis slike«,
Mac Wellman: »Crowbar«,
Gertrude Stein: »What happened«,
Peter Handke: »Ura, ko nismo ničesar vedeli drug o drugem«,
Bernard-Marie Koltčs: »V samotnosti bombaževih polj«.

• Sobota, 24.2.2007: RADIKALNE DRAMSKE PISAVE: DRUGI SKLOP TEKSTOV (Dramska oseba)
Oscar van Woensel: »Medeia«,
Sarah Kane: »4:48 Psychosis«,
Karen Finley: »Constant State Of Desire«,
Samuel Beckett: »Pas-Moi«,
Roland Schimmelpfennig: »Predtem/ Potem«,
Heiner Müller: »Stroj Hamlet«,
Sebastijan Horvat: »Elizabeth I«,
Sebastijan Horvat: »Get Famous or Die Trying – Elizabeth II«.
Martin Crimp: »Attepms on Her Life«.


MAREC
• Sobota, 10.3.2007: RADIKALNE DRAMSKE PISAVE: TRETJI SKLOP TEKSTOV (Dramska pisava)
Martin Crimp: »Podeželje«,
Heiner Müller: »Srčna igra«,
Roland Schimmelpfennig: »Predtem/ Potem«,
Tony Kushner: Angeli v Ameriki,
Sebastijan Horvat: »Elizabeth I«,
Jerome Bel: »Shirtology«,
Francsco Cangiullo: Detonation.

• Sobota, 24.3.2007: TEDEN SLOVENSKE DRAME

APRIL
• Sobota, 14.4.2007: PREGLED KLASIČNIH DRAMSKIH PARADIGEM IN STILOV:
Sofokles: »Antigona«/ Smole: »Antigona«
!ROK ZA ODDAJO PRVE VERZIJE MINIDRAM!
• Sobota, 28.4.2007: PREGLED KLASIČNIH DRAMSKIH PARADIGEM IN STILOV:
Hugo von Hofmannsthal: »Slehernik«/ Lucas Bärfuss: »Avtobus«

MAJ
• Sobota, 12.5.2007: PREGLED KLASIČNIH DRAMSKIH PARADIGEM IN STILOV:
Pierre Racine: »Fedra«/ Sarah Kane: »Phaedra’s Love«

• Sobota, 26.5.2007: PREGLED KLASIČNIH DRAMSKIH PARADIGEM IN STILOV:
Moliere: »Don Juan«/ Marx Frisch: »Don Juan ali Ljubezen do geometrije«/ Heiner Müller: »Srčna igra«


JUNIJ
• Sobota, 9.6.2007: PREGLED KLASIČNIH DRAMSKIH PARADIGEM IN STILOV:
Shakespeare: »Hamlet«/ Heiner Müller: »Stroj Hamlet«/ »Malcolm X at Oxford«

• Sobota, 23.6.2007: PIKNIK
 
 


V letu 2007 Kulturno društvo Integrali v sodelovanju z Gledališčem Glej organizira PreGlejev laboratorij kot odprto delavnico za dramske pisce. PreGlejev Laboratorij poteka v Gledališču Glej in je nadgradnja programa bralnih uprizoritev PreGlej. Laboratorij bo potekal vsako drugo in četrto soboto v mesecu (razen julija in avgusta). Razdeljen bo v tri sklope. Prvi sklop bo osredotočen na sodobne (modernistične in postmoderninstične) dramske tekste, ki se radikalno odmikajo od kanonizirane dramske forme. Drugi sklop temelji na petih dvojicah, sestavljenih iz klasične drame in sodobnejše interpretacije istega dramskega motiva (npr. prvič iz Antigon Sofoklesa in Smoleta), ter na praktičnem delu, v kateri bodo slušatelji pisali minidrame na temo »političnega«. Tretji sklop pa bo poskus kolektivnega ustvarjanja drame, ki naj bi bila zastavljena izrazito multižanrsko (na ustrezno temo). PreGlejev laboratorij je kreativna platforma za razvijanje avtorskih dramskih tekstov, za izobraževanje na področju dramatike, scenskih umetnosti in humanistike, je pa hkrati tudi prostor socialnega dialoga med umetniki. Njegov cilj je: ustvariti orodja na področju dramske pisave ter osvojiti že vzpostavljena, seznaniti se z različnimi kanoniziranimi dramskimi paradigmami ter primerki njihovega preseganja, ustvariti možnosti za nastanek dramske pisave, ki bi na vsebinski in formalni ravni kos tako kanonizirnim dramskim pisavam, kakor tudi inovativni dramski artikulaciji problematike sodobnega sveta. Laboratorij bo vodil Rok Vevar z gosti.
 
  
  
 Vevar Rok (Mentor delavnice)  
  
  KD Integrali  
Gledališče GLEJ  
 
  
   
  
   
   
 

 
 
 NAPOVEDI
 BRALNE UPRIZORITVE
 DRAMSKI TEKSTI
 OBVESTILA
 
 
 OSTALI PROJEKTI
 PREGLEJ
 
 
 
 
PreGlejev Laboratorij 2008
 
PreGlejev Laboratorij 2007
 
PREGLEJ NA GLAS! 2007
25.11. - 8.12.
 
SECOND LIFE
 
Andreja Zelinka: VSE ŽIVLJENJE
 
MIT KOT USODA
 
INTEGRIRAMO!
 
Saša Rakef: Dom
Prešernovo gledališče Kranj in Gledališče Glej
 
PREGLEJ NA GLAS! 2006
27.11.-9.12.
 
REDEYE
Predstavitev slovenske nove dramatike na festivalu European Dreams v New Yorku
 
Focus On the Stage