Focus On the Stage 
   
 1. Razlogi in cilji
Projekt Focus On the Stage je v svojem bistvu izmenjava med dramskimi avtorji in dramskimi praksami devetih evropskih držav. Projekt bomo realizirali skozi bralne uprizoritve, ki se bodo odvijale v štirih evropskih regijah. Regije so: Nordijska regija (Islandija, Danska, Finska), Mediteranska regija (Španija in Grčija), Centralna Evropa (Češka in Slovaška) in Regija bivše Jugoslavije (Srbija, Slovenija).

Iniciatorji projekta so mladi perspektivni dramatiki, ki so se spoznali na delavnici dramskega pisanja v Wiesbadnu junija 2006 na Evropskem gledališkem bienalu.

Radi bi poudarili nekaj pomembnih razlogov za ta projekt.

Poglavitni cilj projekta je premagovanje jezikovnih ovir, kar bomo realizirali z vzpostavitvijo foruma za predstavljanje dram obetavnih dramatikov evropskemu občinstvu. Možnosti, da so mladi dramatiki prepoznani izven meja svoje države, so omejene, še posebej, če pišejo v zapostavljenih jezikih. Projekt jim bo omogočil prevode njihovih tekstov v ostale manj razširjene jezike in posledično možnost predstavitve širom Evrope.

Z vidika samega dramskega ustvarjanja je izmenjava z avtorji z drugih govornih področij z drugačnimi kulturnimi vzorci vsekakor plodna. Dramatikom omogoča edinstveno možnost za bogatenje gledališkega vokabularja, ob tem pa tako na ravni umetnosti kot tudi na ravni širše kulture prispeva h kreativnemu procesu in izboljšanju pristopov k razvoju dramskih besedil.

S produkcijsko-organizacijskega vidika bo izmenjava doprinesla k raziskavi in preučevanju različnih modelov prezentiranja dramskih besedil in pridobivanju izkušenj pri vodenju sorodnih programov. Organizatorji bodo skozi transfer uspešnih praks producentom in organizacijam omogočili edinstveno priložnost za razvoj organizacijsko-produkcijske platforme za sorodne programe. Poleg tega bodo organizatorji in producenti skozi projekt dobili vpogled v možnosti, ki jih delo z dramskimi avtorji oz. z dramatiko ponuja.

Nenazadnje in ne najmanj pomembno je, da je izmenjava začetek dolgoročnega sodelovanja, ki bo rezultiralo v permanentni izmenjavi dramskih tekstov, idej, modelov organizacije in podobnih pobud. Posledično je stalna izmenjava ključni del celotnega projekta.

Pričakujemo, da bo projekt pripomogel k boljšemu vpogledu v mlado evropsko dramatiko znotraj Evrope in k razcvetu dramskega pisanja v tako imenovanih zapostavljenih jezikih. Cilj in fokus projekta je razširiti medkulturni dialog med:
A) Evropskimi gledališkimi umetniki in dramatiki
B) Gledališkimi umetniki, dramatiki in publiko

 
 2. Koncept in organizacija
Koncept:

Glavni koncept:
A) Povečati možnost predstavitve mladih, evropskih avtorjev, ki pišejo v zapostavljenih jezikih, širši evropski publiki.
B) Skozi medij dramskega pisanja in gledališča nagovoriti občinstvo in posledično pustiti pečat v kulturnem, umetniškem in političnem dogajanju.
C) Podpreti kulturni dialog v javnem sektorju kakor tudi v evropski gledališki sceni.
D) Vzpostaviti stabilno partnersko gledališko mrežo, v katero so vključene različne evropske regije in države (nekatere med njimi predhodno še niso bile vključene v umetniške in/ali kulturne izmenjave).
E) Prevajati dela mladih dramatikov, ki pišejo v manj razširjenih jezikih, in jih tako približati širšemu krogu evropskih gledaliških ustvarjalcev.
F) Povečati dostopnost del mladih dramatikov lokalni in mednarodni publiki (skozi objavljanje dram v originalu kakor tudi prevodov na internetni strani projekta).

Organizacija:

Glavni dogodki v okviru projekta so serije bralnih uprizoritev treh dramskih tekstov v različnih mestih posameznih regij. Teksti bodo predstavljeni v lokalnem jeziku, režirali jih bodo režiserji iz države, v kateri se teksti predstavljajo. Vsaka organizacija naredi izbor tekstov za svojo državo.

V vsaki državi bo trem avtorjem omogočeno tri-tedensko rezidenčno bivanje. Med rezidenčnim bivanjem bodo avtorji skupaj z lokalnimi dramatiki delali na prevodih - adaptacijah svojih tekstov v jezik in posledično kulturo druge države. Dramski avtorji bodo delali v parih in tako dobili boljši vpogled v različne poetike sodelujočih mladih dramatikov.

Med tri-tedenskim rezidenčnim bivanjem bodo avtorji sodelovali na delavnicah in okroglih mizah posvečenih sodobni dramski pisavi in prevodom le-te in tudi na delavnicah kulturnega managmenta in organizacije.

Med procesom adaptacije dramskih tekstov bodo avtorji imeli možnost dela z lokalnimi igralci in režiserji. Vsakih pet dni bodo igralci prebrali nekaj scen iz prevedenega - adaptiranega teksta. To bo hkrati najbolj dragocen del procesa adaptacije, ki bo vsekakor rezultiral v precizni adaptaciji in lokalizaciji posameznega dramskega teksta.

Kot že je zgoraj omenjeno, bo projekt realiziran skozi sodelovanje devetih evropskih organizacij v obliki serij bralnih uprizoritev, ki se bodo odvijale v štirih evropskih regijah.

Organizacija in razvoj projekta bo potekala na dveh nivojih: - lokalni nivo (9 organizacij v devetih evropskih državah), - regionalni nivo (4 regije)

Regionalni nivo: Nordijska regija, Mediteranska regija, Regija Centralne Evrope Regija bivše Jugoslavije

Lokalni nivo: Islandija (Ţórdís Elva Ţorvaldsdóttir Bachmann) Danska (Laerke Sanderhof) Finska (Maria Kilpi) Španija (Sergio Rubio Andrade) Grčija (Yannis Lamdas) Češka (Ivana Ružičkova) Slovaška (Peter Pavlac) Srbija (Milan Marković) Slovenija (Simona Semenič)

V vsaki regiji se bo izbralo devet dramskih tekstov. Omejitev: Dramski tekst predhodno še ni bil uprizorjen in je bil napisan v letu 2005 ali 2006 kot celovečerna drama.

Vsak dramski tekst bo preveden v en tuj jezik.

V različnih regijah se bodo predstavili različni dramski teksti, tako bo več mladih dramskih avtorjev imelo možnost, da se predstavijo izven meja domače države.

Projekt je razdeljen v tri stopnje. Vsako stopnjo sestavlja izmenjava med dvema regijama. Vska regija organizira serijo bralnih uprizoritev dramskih tekstov iz druge regije. V vsaki stopnji projekta bodo predstavljeni trije različni teksti iz izbranih regij.

Prva stopnja: Izmenjava med Nordijsko regijo in Regijo bivše Jugoslavije Izmenjava med Mediteransko regijo in regijo Centralne Evrope

Druga stopnja: Izmenjava med regijo bivše Jugoslavije in Mediteransko regijo Izmenjava med Nordijsko regijo in Regijo Centralne Evrope

Tretja stopnja: Izmenjava med Regijo bivše Jugoslavije in Regijo Centralne Evrope Izmenjava med Nordijsko regijo in Mediteransko regijoV okviru projekta bo izšel projektni katalog v katerem bodo objavljeni sinopsisi vseh dramskih tekstov v vseh sodelujočih jezikih.

Naš cilj je tudi vzpostavitev internetne strani, na kateri bodo objavljeni teksti v celoti, v vseh jezikih, v katere bodo prevedeni.
 
  
  
  
  
   
  
   
  
   
   
 

 
 
 NAPOVEDI
 BRALNE UPRIZORITVE
 DRAMSKI TEKSTI
 OBVESTILA
 
 
 OSTALI PROJEKTI
 PREGLEJ
 
 
 
 
PreGlejev Laboratorij 2008
 
PreGlejev Laboratorij 2007
 
PREGLEJ NA GLAS! 2007
25.11. - 8.12.
 
SECOND LIFE
 
Andreja Zelinka: VSE ŽIVLJENJE
 
MIT KOT USODA
 
INTEGRIRAMO!
 
Saša Rakef: Dom
Prešernovo gledališče Kranj in Gledališče Glej
 
PREGLEJ NA GLAS! 2006
27.11.-9.12.
 
REDEYE
Predstavitev slovenske nove dramatike na festivalu European Dreams v New Yorku
 
Focus On the Stage