INTEGRIRAMO! 
   
 1. Opis
Projekt »INTEGRIRAMO!« v svojih štirih fazah prispeva k razvoju dramske pisave slovenskih dramskih avtorjev in predstavitve slovenske kulture tako v Sloveniji kakor tudi v tujini. PreGlejev program se na tak način dopolnjuje z gledališkimi uprizoritvami tekstov, ki nastajajo v njegovem kontekstu. Projekt “INTEGRIRAMO!” daje dramskim avtorjem možnost razvoja njihovih tekstov pod mentorskim oz. režiserskim vodstvom (faza razvoja besedila in faza njegovega pripravljanja za potrebe uprizoritve) in možnost predstavitve doma ter v tujini (tretja in četrta faza projekta).

V okviru projekta “INTEGRIRAMO!” bo Kulturno društvo INTEGRALI vsako leto povabilo tujega priznanega režiserja, strokovnjaka, ki ima izkušnje za metodološko kompetenten proces razvoja vsebin – v tujini imajo za to izraz »play development«.

“INTEGRIRAMO!” rezultira v:
A) Bralni uprizoritvi v Gledališču GLEJ;
B) Premierni uprizoritvi nastalega dramskega teksta. Tekst režira mentor-režiser s slovenskimi igralci;
C) Bralni uprizoritvi v državi gostujočega režiserja. Tekst režira mentor-režiser s tujimi igralci;
D) Gostovanje na vsaj enem festivalu v državi gostujočega režiserja.

2. Struktura

“INTEGRIRAMO!” poteka v štirih fazah.

Faza 1:
Faza ena je razdeljena v tri razvojne enote:
A) individualno delo dramskega pisca z režiserjem (obdobje: 3 tednov): delovni sestanki štirikrat tedensko po dve uri z namenom, da se mapira, artikulira probleme, da se sproti razvija nadaljnja metodologija dela za razvijanje teksta (posamezni prizori glede na celoto);
B) delo z igralci (obdobje: 1 tedna): vaje z igralci; preverjanje dialogov, razvoji prizorov itd;
C) Proces prevajanja – adaptacije v jezik druge kulture
Prva faza se zaključi z bralno uprizoritvijo v Gledališču GLEJ v mesecu aprilu.

Faza 2:
Faza dva poteka v obliki spletnih (internet, skype) delovnih sestankov med:
A) dramskim piscem in režiserjem–mentorjem in B) dramskim piscem, režiserjem–mentorjem in prevajalcem.

Faza 3:
Faza 3 je namenjena vajam, ki vodijo k uprizoritvi nastalega dramskega teksta. Faza 3 se zaključi s premierno uprizoritvijo dramskega teksta.

Faza 4:
Faza 4 vključuje bralno uprizoritev in vsaj eno gostovanje na festivalih v državi gostujočega režiserja.

3. Pomen za slovenski prostor

V primerjavi tako z zahodnimi kot tudi z vzhodnimi praksami, slovenski prostor ne vzpodbuja nastajanja in razvoja dramatike. Izobraževalna in produkcijska infrastruktura na tem področju takorekoč ne obstaja, z dramskim pisanjem se ne ukvarja niti Akademija za gledališče, radio, film in televizijo niti gledališke institucije. PreGlej se je od svojega nastanka v maju 2005 zakoreninil v slovenski prostor kot temeljna referenca za razvoj mlade slovenske dramatike.

Program “INTEGRIRAMO!” je bistvenega pomena za razvoj in nadgradnjo slovenske dramske pisave, hkrati pa skozi bralne uprizoritve in uprizoritve same omogočajo promocijo slovenskih dramskih piscev in nove slovenske dramatike tako v Sloveniji kakor tudi v tujini. Z vidika samega dramskega ustvarjanja tovrstni program tako na ravni umetnosti kot tudi na ravni širše kulture prispeva h kreativnemu procesu in izboljšanju pristopov k razvoju dramskih besedil in posledično k večjemu številu kakovostnih slovenskih dramskih tekstov.

Ker program vključuje rezidenčno bivanje tujega mentorja – režiserja, je izredno pomemben z vidika mednarodnega povezovanja in premeščanje uspešnih mtodloških praks, in sicer na treh nivojih:

A) Umetniški nivo
Kriterij za izbiro gostujočega mentorja – režiserja je izkušenost za tovrsten kreativni proces razvoja dramskih vsebin – play development in posvečenost ter dosedanje aktivno delo na področju nove dramatike. Gostujoči mentor – režiser bo delal z izbranim dramskim avtorjem, hkrati pa bo v prvi fazi programa aktivno vključen v delo PreGlejevega laboratorija in na ta način prispeval h kvaliteti, pestrosti in razvijanju novih metod dela PreGleja samega, posledično pa k razvoju veščin in kompetenc dramskih piscev, ki delujejo v okviru PreGleja. Nenazadnje je pomembno, da bo tuji mentor med rezidenčnim bivanjem posvečen izključno razvoju dramskega teksta in ostalim aktivnostim, ki jih izvaja PreGlej.
B) Povezovanje – strateško partnerstvo
Tuji mentorji – režiserji, s katerimi bo PreGlej sodeloval, so priznani strokovnjaki na področju nove dramatike, ki se s tovrstnim delom ukvarjajo tudi v svoji državi. Na ta način bomo skozi strateško partnerstvo z izbranimi tujimi organizacijami, iz katerih režiserji – mentorji prihajajo, ustvarili možnost predstavitve nove slovenske dramatike tudi v tujini (bralna uprizoritev, gostovanje na festivalih).
C) Produkcijsko organizacijski nivo
S produkcijsko-organizacijskega vidika bo izmenjava prispvala k raziskavi in preučevanju različnih modelov prezentiranja dramskih besedil in vodenja sorodnih programov, saj bodo organizatorji in producenti na ta način dobili vpogled v možnosti, ki jih delo z dramskimi avtorji oz. z dramatiko ponuja.

Koncept projekta “INTEGRIRAMO!” predvideva tudi temeljito ukvarjanje s prevodi oziroma adaptacijami (Patrice Pavis) dramskih tekstov. Ker slovenski jezik spada v skupino takoimenovanih zapostavljenih jezikov, se nam zdi ta vidik še posebej pomemben.

Projekt “INTEGRIRAMO!” naj bi rezultiral tudi v permanentnem sodelovanju med slovenskimi in tujimi organizacijami, posvečenimi razvoju nove dramske pisave. Nazadnje in ne najmanj pomembno – eden od ciljev programa je skozi medijsko kampanjo in dogodke širšo javnost ozavestiti o pomenu in temeljnosti dramatike za kulturo in jezik. S tem bi dosegli še večjo podporo, ki jo slovenska dramatika potrebuje, da se lahko razcvete in nenazadnje – obstane.
 
  
  
  
  
  
  KD Integrali  
 
  
   
  
   
   
 

 
 
 NAPOVEDI
 BRALNE UPRIZORITVE
 DRAMSKI TEKSTI
 OBVESTILA
 
 
 OSTALI PROJEKTI
 PREGLEJ
 
 
 
 
PreGlejev Laboratorij 2008
 
PreGlejev Laboratorij 2007
 
PREGLEJ NA GLAS! 2007
25.11. - 8.12.
 
SECOND LIFE
 
Andreja Zelinka: VSE ŽIVLJENJE
 
MIT KOT USODA
 
INTEGRIRAMO!
 
Saša Rakef: Dom
Prešernovo gledališče Kranj in Gledališče Glej
 
PREGLEJ NA GLAS! 2006
27.11.-9.12.
 
REDEYE
Predstavitev slovenske nove dramatike na festivalu European Dreams v New Yorku
 
Focus On the Stage