Grabnar Kogoj Zalka: NIKJER NIKOLI? (mini drama) 
   
  ***Preberi besedilo =>
   
  
   
 Mesto je uničeno po meteoritski nevihti. Ida in Alek živita v kontejnerju skupaj z, na smrt bolnim, otrokom Jakcem. Področje je odrezano od sveta. Zdravil za otroka ni, otrokova bolezen drastično napreduje. Izolirana sta od vseh informacij. Alek je ciničen do vsake ideje, želje, ne prenese Maga. Mag jima prinaša hrano in je edini stik z zunanjim svetom. Ida bi rada pravljico Petra Pana za Jakca. Maga prosi, da ji preskrbi knjigo, ta pa se želji izmika in se izgovarja na vodjo humanitarne. Ida prosi Maga, da bi šla z njim k vodji, da mu razloži, kako nujno je, da dobi knjigo. Mag ji najprej brani, potem pa prepove. Ida kljubuje in sledi Magu. Od tam pride razočarana in pove Aleku, da je čakala pred prestižnim kontejnerjem in ker ni bilo nikogar in je slišala tuš, se ni mogla premagati in je pogledala v kontejner. Ugotovila je, da je Mag vodja. Da ima nekontaminirano vodo in je zato toliko bolj zdrav. Mag pa ji je dal namesto pravljice lopato. Ogorčena pove Aleku, da je dobila lopato, da bo lažje skopala grob za Jakca. Alek ne more verjeti, da je Ida mislila, da ji bo uspelo, ves čas, ko Ide ni bilo, je kopal grob z golimi rokami. Vzame ji lopato in pravi, da jima bo prišla prav. Z lopato dregne v jamo in zagleda, da je na tem mestu že pokopan en otrok. Zgrožen ga hoče zasuti, ob tem pa naleti na kovinsko škatlo. Ida pride iz kontejnerja vedoč, da je v tem času Jakec umrl, a Aleku nič ne reče. Alek najde v škatli igrače mrtvega otroka in knjigo. 
  Bralne uprizoritve: 12 MINIDRAM (18.12.2005) , 12 MINI DRAM (19.03.2006)  
   
 
 
***Vsa dramska besedila, objavljena na tej strani, so avtorska dela in so varovana v skladu z določili Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 94/2004 – ZASP-UPB1). Dramska besedila na tej spletni strani so objavljena izključno z namenom predstavitve avtorjev in njihovih stvaritev. Za kakršnokoli nadaljnjo uporabo avtorskih del je potrebno pridobiti pisno dovoljenje avtorjev besedil oziroma imetnikov avtorskih pravic. Kontaktni naslovi avtorjev so navedeni v vsaki datoteki z besedilom.
 

 
 
 NAPOVEDI
 BRALNE UPRIZORITVE
 DRAMSKI TEKSTI
 OBVESTILA
 
 
 OSTALI PROJEKTI
 PREGLEJ
 
 
 
AVTORJI
 
�rli Maja
Antonič Kruno
Avdić Damir
Brodar Urška
Grabnar Kogoj Zalka
Grote Jason
Hain Alenka
Hamer Simona
Ilc Iztok
Ivanc Jera
Kokelj Nina
Komljanec Kim
Ku�r Jerneja
Lee Young Jean
Ličen Amedeja
Lindov Naida
Marek Miha
Margraff Ruth
Marković Milan
Mazzini Miha
Nenezić Obrad
Neziraj Jeton
Nikolić Vanja
Oblak Teja
Pavček Saša
Pop Tasić Nebojša
Potočnjak Draga
Radešček Kristina
Rakef Saška
Repe Neja
Rezman Peter
Rudolf Matevž
Semenič Simona
Stevanović Maja
Tratnik Polona
Vevar Rok
Zelinka Andreja
Šegina Miomira
Šiler Martina
Šuškić Tamara
Žulj Rona