Potočnjak Draga: ZA NAŠE MLADE DAME 
   
   
 Besedilo je leta 2007 na Tednu slovenske drame prejelo Grumovo nagrado. 
   
 »V dramskem opusu Drage Potočnjak osrednje mesto najpogosteje zasedajo nenravni, iztirjeni, skrivenčeni medčloveški odnosi, katerih protagonisti so večinoma žrtve tako družbenih izkoriščanj kot individualnih zlorab v še tako razvitih in nominalno enakopravnih družbah. In avtoričina občutljivost za socialno nepravičnost oziroma družinsko nasilje se navadno osredotoča na ženske protagonistke. To velja tudi za dramo Za naše mlade dame, nekakšen kalejdoskop prizorov, skozi katere se z osvetljevanjem okoliščin in vzrokov za umor, ki ga zagreši junakinja Brina, razkrivajo njena preteklost z vsemi grozljivimi dejstvi, ki so jo pripeljale do točke, s katere ni več vrnitve, vred. Posebej boleča in malodane neubranljiva moč besedila Potočnjakove se izkaže v povezavi zasebne in družbene ravni, saj se v Brininem primeru obe zgrneta nadnjo. Ne samo, da gre za očetovo zlorabo hčerke, tudi tisti, od katerih bi bilo pričakovati dejansko pomoč, kot npr. policijski inšpektor in duhovnik, zgolj izkoriščajo svoj položaj in se okoriščajo z nemočjo v skrajno stisko prignanega dekleta. Dramsko besedilo Za naše mlade dame izstopa ne samo zaradi sporoČila in občutljive osredotočenosti na besedo, temveč tudi po zavezanosti odrski situaciji. Nevsakdanja je namreč struktura drame, saj skoraj na način filmskih flash backov preskakuje naprej ali nazaj med prizori in dogajalnimi časi. Vendar je drama, kljub prebliskom iz preteklosti, vseskozi zasidrana v sedanjosti, v kateri se počasi odstirajo koprene protagonistkinega dokončnega tragičnega prepoznanja. Kljub malodane vodvilsko sproščenemu naslovu je besedilo Za naše mlade dame sodobna črna tragedija o resnici ženske žrtve.« obrazložitev žirije na Tednu slovenske drame 
  Bralne uprizoritve: Draga Potočnjak: ZA NAŠE MLADE DAME
Štihova Dvorana, Cankarjev Dom
(29.05.2007)
 
   
 
 
***Vsa dramska besedila, objavljena na tej strani, so avtorska dela in so varovana v skladu z določili Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 94/2004 – ZASP-UPB1). Dramska besedila na tej spletni strani so objavljena izključno z namenom predstavitve avtorjev in njihovih stvaritev. Za kakršnokoli nadaljnjo uporabo avtorskih del je potrebno pridobiti pisno dovoljenje avtorjev besedil oziroma imetnikov avtorskih pravic. Kontaktni naslovi avtorjev so navedeni v vsaki datoteki z besedilom.
 

 
 
 NAPOVEDI
 BRALNE UPRIZORITVE
 DRAMSKI TEKSTI
 OBVESTILA
 
 
 OSTALI PROJEKTI
 PREGLEJ
 
 
 
AVTORJI
 
�rli Maja
Antonič Kruno
Avdić Damir
Brodar Urška
Grabnar Kogoj Zalka
Grote Jason
Hain Alenka
Hamer Simona
Ilc Iztok
Ivanc Jera
Kokelj Nina
Komljanec Kim
Ku�r Jerneja
Lee Young Jean
Ličen Amedeja
Lindov Naida
Marek Miha
Margraff Ruth
Marković Milan
Mazzini Miha
Nenezić Obrad
Neziraj Jeton
Nikolić Vanja
Oblak Teja
Pavček Saša
Pop Tasić Nebojša
Potočnjak Draga
Radešček Kristina
Rakef Saška
Repe Neja
Rezman Peter
Rudolf Matevž
Semenič Simona
Stevanović Maja
Tratnik Polona
Vevar Rok
Zelinka Andreja
Šegina Miomira
Šiler Martina
Šuškić Tamara
Žulj Rona