Rezman Peter: PREŽIVETJE (mini drama) 
   
  ***Preberi besedilo =>
   
  
   
 V premogovniku se je zgodila nesreča. Delovišča so zasuta, drugje gori. Raste delež strupenega plina v zraku in ogroža preživele. Na delovišču je ujet mlajši rudar muslimanske narodnosti. Odkrije ga starejši rudar, Slovenec. Moška se prepoznata, saj je musliman imel otroka s hčerko Slovenca, ki ji ta poroke ni dovolil, da vnuk ne bi ime muslimanskega imena. Vendar tovarištvo prevlada, starejši reši mlajšega, a med tem novi zrušek pobije starejšega in mlajši ga reši. Zvočni signali v jami ves čas opozarjajo na višanje strupa, hkrati naprava prenaša razgovor od zunaj. Med prebivalci so se pričeli nemiri, ker uprava rudnika in država ne obvladata razmer. Med predstavnikoma premogovnika in države nastane konflikt. Rudniški mlačno vztraja, da je treba predpise v jami izvesti, državni agresivno zahteva izklop vseh sistemov. Trdi, da preživelih ni in trditev upraviči, češ da je premogovnik nerentabilen.  
  Bralne uprizoritve: 12 MINIDRAM (18.12.2005) , 12 MINI DRAM (19.03.2006)  
   
 
 
***Vsa dramska besedila, objavljena na tej strani, so avtorska dela in so varovana v skladu z določili Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 94/2004 – ZASP-UPB1). Dramska besedila na tej spletni strani so objavljena izključno z namenom predstavitve avtorjev in njihovih stvaritev. Za kakršnokoli nadaljnjo uporabo avtorskih del je potrebno pridobiti pisno dovoljenje avtorjev besedil oziroma imetnikov avtorskih pravic. Kontaktni naslovi avtorjev so navedeni v vsaki datoteki z besedilom.
 

 
 
 NAPOVEDI
 BRALNE UPRIZORITVE
 DRAMSKI TEKSTI
 OBVESTILA
 
 
 OSTALI PROJEKTI
 PREGLEJ
 
 
 
AVTORJI
 
�rli Maja
Antonič Kruno
Avdić Damir
Brodar Urška
Grabnar Kogoj Zalka
Grote Jason
Hain Alenka
Hamer Simona
Ilc Iztok
Ivanc Jera
Kokelj Nina
Komljanec Kim
Ku�r Jerneja
Lee Young Jean
Ličen Amedeja
Lindov Naida
Marek Miha
Margraff Ruth
Marković Milan
Mazzini Miha
Nenezić Obrad
Neziraj Jeton
Nikolić Vanja
Oblak Teja
Pavček Saša
Pop Tasić Nebojša
Potočnjak Draga
Radešček Kristina
Rakef Saška
Repe Neja
Rezman Peter
Rudolf Matevž
Semenič Simona
Stevanović Maja
Tratnik Polona
Vevar Rok
Zelinka Andreja
Šegina Miomira
Šiler Martina
Šuškić Tamara
Žulj Rona